RECONSTRUCTIE, EEN DEFINITIE
Het opnieuw zich laten voltrekken, in de verbeelding of in een ‘gespeelde’ werkelijkheid van een samenvallende reeks handelingen of voorvallen uit het verleden om daardoor de ware toedracht, de ontbrekende schakels te ontdekken. (uit van Dale/13e uitgave 1999)
AGENDA

Mijn naam is Remco Klop, ik ben geboren 21 oktober 1962 in Den Haag. Na mijn lagere school in Voorschoten, ging ik naar het Atheneum in Wassenaar. Na mijn middelbare school tijd verhuisde ik naar Groningen, waar ik na enige studies te hebben geprobeerd, uiteindelijk op de kunstacademie (ABK Minerva) koos voor wat ik echt wilde: schilderen. Naast schilderen is theater mijn tweede passie, ik speel, regisseer en schrijf. Daarnaast was ik zes jaar docent drama. Het theatrale speelt een rol in wat ik schilder, zoals ook het beeldende van belang is in mijn toneelstukken.
Ik heb diverse keren geëxposeerd.
Twee grote exposities noem ik met name, Huisduinen (2005) en Oudesluis (2007). Beide exposities hield ik samen met mijn broer.

In de aanhef staat een definitie. Deze definitie is de leidraad die ik op dit moment volg in mijn werk. Het biedt mij een houvast, maar ook een scala van mogelijkheden van nog te maken schilderijen. Het werken volgens dit ‘principe’ werkt verhelderend, het versterkt mijn ideeën en mijn vormgeving.
ABSTRACTEN
Ga naar de gallerie
GEZICHTEN
Ga naar de gallerie
RECONSTRUCTIES
Ga naar de gallerie
FIGUREN
Ga naar de gallerie
INTERIEURS
Ga naar de gallerie
LANDSCHAPPEN
Ga naar de gallerie
STILLEVEN
Ga naar de gallerie
Harlingerstraatweg 44 · 8916 BD Leeuwarden T 058 - 843 143 0 M 06 - 46 57 67 51 E remco@remcoklop.nl - Kopie van tekst en beeld verboden ©2011 - Remco Klop